Hotărârea nr. 132

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de partener la proiectul "Turism eco-rural in codrii Lapusnei" initiat de Consiliul Raional Hancesti - Republica Moldova;
Art.2
Se aproba co-finantarea din partea Consiliului Judetean Iasi a proiectului "Turism eco-rural in codrii Lapusnei", in suma de 1 000 euro;
Art.3
Se constituie comisia care va participa la derularea proiectului "Turism eco-rural in codrii Lapusnei", dupa cum urmeaza:
- d-na Ionela Laura Pastravanu, consilier superior, Compartimentul Strategii si Programe de Dezvoltare.
- d-ra Daniela Covalinschi, consilier juridic, Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera.
Art.4
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si membrii comisiei nominalizate la articolul 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 3, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, Directia Resurse Umane, Organizare si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.