Hotărârea nr. 127

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Începând cu data de 01.07.2006, se aproba închiderea Centrului de Plasament I.C. Bratianu Iasi si transmiterea patrimoniului din administrarea D.G.A.S.P.C. Iasi în administrarea Grupului Scolar V.Pavelcu Iasi;
Art.2
Cu aceeasi data personalul existent la C.P. Bratianu Iasi va fi preluat de Grupul Scolar V. Pavelcu Iasi cu drepturile care decurg din contractul individual de munca sau raportul de serviciu;
Art.3
Predarea se va face pe baza de protocol încheiat între D.G.A.S.P.C. Iasi si Grupul Scolar V.Pavelcu Iasi. cu data mentionata mai sus;
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Grupului Scolar V. Pavelcu Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.