Hotărârea nr. 123

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Se aproba inchirierea terenului in suprafata de 100 mp proprietate publica a judetului Iasi, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pe perioada mandatului Consiliului Judetean (2008).
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi 218/2005.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica
Art.4
50% din suma incasata din inchiriere se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tenhnice -Biroul Patrimoniu, Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.