Hotărârea nr. 118

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Aproba statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" lasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" lasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.