Hotărârea nr. 117

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Marţi, 23 Mai, 2006

Art.1
Aproba organigrama, statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contract individual de munca), situatia posturilor bugetate si situatia posturilor vacante, pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 mai 2006, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si respectiv 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Prefectului judetului Iasi.