Hotărârea nr. 94

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 27 Aprilie, 2006

Art.1
Se insuseste Raportul privind evaluarea terenurilor pentru care s-au emis certificatele de atestare a dreptului de proprietate, aflate in propietatea S.C LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A Iasi.
Art.2
Se aproba majorarea capitalului social al S.C LUCRARI DRUM PODURI S.A Iasi cu suma de 360.576 RON, reprezentand 144.230 actiuni nominative in valoare de 2,5 RON fiecare actiune.
Art.3
Formalitatile privind inregistrarea majorarii capitalului social la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi vor fi duse la indeplinire de catre SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A Iasi.