Hotărârea nr. 93

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 27 Aprilie, 2006

Art.1
Se aproba Lista de propuneri de proiecte pentru Programul PHARE CBC 2004, individualizata in referatul - anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare va efectua procedurile necesare depunerii, in vederea finantarii, a proiectelor din cadrul Listei mentionata la art.1 ce indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului Phare CBC 2004 si Tacis CBC AP 2004 - componenta "Facilitarea proiectelor de vecinatate ».
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice si Institutiei Prefectului judetului Iasi.