Hotărârea nr. 92

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 27 Aprilie, 2006

Art.1
Se modifica articolul 1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.8l/23.03.2006 care va avea urmatorul continut:
"Aproba contributia locala pentru anul 2006 in suma de 5.160.400 lei RON pentru completarea finantarii lucrarilor' cuprinse in Propunerile de alocatii bugetare pe anul 2006 pentru finantarea programului privind pietruirea, reabilitarea si sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. nr.1256/2005 privind modifIcarea si completarea H.G. nr.577/1997 republicata, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari."
Art.2
Directia Economica si S.P.A.DJ. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.