Hotărârea nr. 87

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 23 Martie, 2006

Art.1
(1)
Se aproba acordarea dreptei si prealabile despagubiri Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT» S.R.L. Iasi pentru investitiile efectuate cu acordul prealabil al Consiliului Judetean Iasi, in temeiul contractului de colaborare nr.2418/2000 perfectat cu autoritatea administratiei publice judetene, la imobilul, proprietate publica a judetului Iasi, situat in municipiul Iasi, strada Codrescu nr.6 - Pavilion A-.
(2) Valoarea sumei ce constituie justa despagubire datorata pentru investitiile efectuate la imobilul mentionat la alin.(1) va fi determinata printr-un raport de evaluare tehnica si contabila (contraexpertiza) elaborat de un evaluator atestat ce va fi supus aprobarii autoritatii deliberative, in proxima sedinta de la data finalizarii acestuia.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va solicita Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT » S.R.L. Iasi eliberarea imobilului situat in municipiul Iasi, strada Codrescu nr.6 - Pavilion A- la data achitarii sumelor datorate pentru investitiile efectuate.
Art.3
(1) Consiliul Judetean Iasi va solicita Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT» S.R.L. Iasi plata folosintei imobilului individualizat la art.1 pe durata cuprinsa de la data incetarii contractului de colaborare pana la data eliberarii spatiului.
(2) Valoarea folosintei mentionata la alin.(1) va fi calculata prin raportare la valoarea tarifelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinte aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi.