Hotărârea nr. 75

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 23 Martie, 2006

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate elaborat la obiectivul "Lucrari de reparatii capitale si curente la ascensoare" pentru Spitalul Clinic de Urgenta « SF. TREIME» IASI, asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr. 361/07.03.2006.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Serviciul Investitii, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei financiar-contabilitate si administrativ, Spitalului Clinic de Urgenta « SF. TREIME» Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.