Hotărârea nr. 63

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 23 Martie, 2006

Art.1
Mentine sumele destinate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 la capitolul 61.02 "ordine publica si siguranta nationala" pentru Serviciul de Protectie Civila din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi in vederea acoperirii cheltuielilor referitoare la utilitatile pentru spatiul unde functioneaza Serviciul de Protectie Civila, respectiv : cheltuielile privind energia electrica si termica, carburanti pentru mijloacele de transport ce deservesc acest serviciu, cheltuielile privind telefoanele, exclusiv telefoane celulare, furnituri de birou, apa, canal si salubritate.
Cheltuielile de capital, astfel cum au fost stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, sunt prevazute pentru reparatiile ce se impun a fi efectuate la Punctul de Comanda.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi - Serviciul de Protectie Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor prevazuti la art.2, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.