Hotărârea nr. 61

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 23 Martie, 2006

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 666.387 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice,Directiei Arhitect Sef, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.