Hotărârea nr. 57

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 23 Martie, 2006

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, impreuna cu anexa, Directiilor si compartmentelor independente si Prefecturii Judetului Iasi.