Hotărârea nr. 30

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;