Hotărârea nr. 26

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de Functii pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi confonn anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.