Hotărârea nr. 21

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Se aproba transmiterea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta a imobilului in suprafata construita, de 45,96 mp si suprafata teren aferenta, maximum 500 mp, individualizat cu toate caracteristicile tehnice in schita anexa-parte integranta, prezentei hotarari, situate in municipiul, Iasi, strada Dumbrava Rosie.
Art.2
Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii va elabora proiectul de Hotarare de Guvern pentru transmiterea imobilului mentionat la art.1 si va efectua, ulterior aprobarii hotararii, modificarea corespunzatoare Anexei nr.1.- Inventarul bunurilor care apartin domeniului, public al Consiliului Judetean- atestat prin H.G.R., nr.1354/2001, prin abrogarea pozitiiei 34 si modificarea pozitiei 35 in mod corespunzator prin diminuarea suprafetei si schimbarea destinatiei:"poz.34: Constructie punct comanda - municipiul Iasi, strada Dumbrava Rosie/poz.35: Teren aferent punct stranda - strada Dumbrava Rosie suprafata =5.670mp ».