Hotărârea nr. 2

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate pe impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2006, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.