Hotărârea nr. 14

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Se insuseste Protocolul perfectat intre Consiliul Judetean Iasi, Ministerul Sanatatii - Directia de Sanatate Publica Iasi- si Serviciul de Ambulanta Iasi ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari si are drept obiect transmiterea in folosinta gratuita a Consiliului Judetean Iasi a imobilului (constructii si teren) -corp C-, proprietate publica a statului administrata de catre Directia de Sanatate Publica Iasi, destinat desfasurarii activitatii Serviciului de Ambulanta, in vederea realizarii lucrarilor de reparatii si modificare a structurii pe durata executiei lucrarilor pana la data efectuarii receptiei finale a lucrarilor.
Art.2
Utilizarea sumei de 250,0 mii lei (RON) alocata pentru bugetul Iasi din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005 prin Hotararea Guvernului. nr.1.735/2005 se va face de catre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoztiilor legale.