Hotărârea nr. 13

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 38/26.03.2002
Art.2
Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi va proceda in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari la perfectarea procesului-verbal privind transmiterea dreptului de administrare exercitat asupra Stadionului «Emil Alexandrescu» Iasi, titularului dreptului de proprietate al bunului imobil mentionat, respectiv Consiliului Local al municipiului Iasi, implicit, la recuperarea valorii ramasa neamortizata a investitiilor efectuate de regie pe durata administrarii.
Art.4
Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.199/15.12.2005 prin introducerea modificarilor corespunzatoare in Programul de investitii al Regiei Autonome Judeteane- Apa Canal. Iasi elaborat pentru 2006 conform prevederilor cuprinse la art.3.