Hotărârea nr. 10

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, pentru cofinantarea proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiilor, de epurare din viitoarele centre urbane ale judetului Iasi: Raducaneni, Belcesti, Podu Iloaiei, VIadeni si Tibanesti".
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarle va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvotare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.