Hotărârea nr. 1

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Luni, 23 Ianuarie, 2006

Art.1
Aproba propunerile de fundamentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 1,1A,1B,1C la prezenta.
Art.2
Aproba propunerile de fundamentare a repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare si subventiilor de la bugetul de stat alocate judetului Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 2, 3, 3A , 4, 5 la prezenta.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.