Hotărârea nr. 216

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 15 Decembrie, 2005

Art.1
Se insuseste Conventia de Parteneriat incheiata in data de 08.12.2005, intre DGASPC Iasi si Biroul Regional 1 Nord Est al Agentiei "SAPARD", conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Protocolul de predare - preluare se va perfecta intre partile interesate in termen de cel mult de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari .
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabile si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Biroului Regional de Implementare a Programului SAPARD 1 Nord-Est Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.