Hotărârea nr. 215

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 15 Decembrie, 2005

Art.1
(1) Se aproba inchirierea spatiilor, proprietate publica a judetului Iasi, administrate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, situate In municipiul Iasi, strada Dr.I.Cehac nr. 30 si str. Pascanu nr. 11, pe o durata de 5 ani.
(2) Spatiile vor fi inchiriate pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
-str. Dr.I. Cehac nr 30 - instalare automat de cafea;
-str. Spital Pascanu nr. 11 - chiosc alimentar, ziare, reviste;
(3) Pretul de pornire este cel aprobat prin Hotarairea Consiliului Judetean Iasi nr.171/21.12.2004, pentru fiecare dintre activitatile mentionate la alin. anterior.
Art.2
50 % din sumele incasate din inchirierea spatiilor ce fac obiectul art.1 se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Inchirierea imobilelor mentionate la art.1 se face prin licitatie publica deschisa.
Art.4
Documentatia pentru licitatie va fi elaborata prinn grija Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi.