Hotărârea nr. 207

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 15 Decembrie, 2005

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi la obiectivul LP 52 "Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel" in evidenta contabila a Consiliului Local.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Consiliul Local Barnova in calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP 52 " Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel" vor incheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul LP 52 " Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel".
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Juridica si Cancelarie, Consiliului Local Barnova si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.