Hotărârea nr. 202

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 15 Decembrie, 2005

Art.1
Se aproba o cota - parte de 50%, ce revine Consiliului Judetean lasi, din sumele incasate de catre titularii dreptului de administrare pentru inchirierea spatiilor si terenurilor aflate in proprietatea publica de interes judetean, inclusiv din inchirierile temporare.
Art.2
Virarea cotei - parti, conform art. 1, se va efectua paina in data de 15 ale fiecarei luni pentru incasarile din luna anterioara, in contul Consiliul Judetean Iasi deschis la Trezoreria Municipiului lasi, conform clasificatiei bugetare.
Art.3
Nevirarea cotei - parti ce revine Consiliului Judetean Iasi, in termenul precizat in art. 2, conduce la calcularea de majorari si penalitati de intairziere conform legislatiei in vigoare.
Art.4
Contractele de inchiriere si actele aditionale incheiate de titularii dreptului de administrare vor fi avizate de catre Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotaraire abroga Hotarairile Consiliului Judetean Iasi nr. 151/2001 si nr. 55/2003.
Art.6
Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii si Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, institutiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarairi.
Art.7
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotaraire celor enumerati la art.6 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.