Hotărârea nr. 187/1

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Vineri, 23 Septembrie, 2005

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Urgente Sf.Maria, domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi si in administrarea Spitalului Sf.Maria, a terenului in suprafata de 634 mp, in vederea retrocedarii acestuia d-lui Dobre Stanciu si d-nei Dobre Sevastita, conform prevederilor Legii 10/2001.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in baza referatului emis de Comisia tehnica de aplicare a Legii 10/2001.