Hotărârea nr. 179

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Vineri, 23 Septembrie, 2005

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PROMRAX S.R.L. IASI - Realizare Complex Servicii Destinat Ocrotirii Copilului cu Deficiente Mentale, B-dul C.A.Rosetti nr.26 Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.