Hotărârea nr. 158

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Vineri, 23 Septembrie, 2005

Art.1
Se aproba participarea Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi la asocierea in participatiune constituita pentru organizarea si functionarea Parcului stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi.
Art.2
In aplicarea art.l, se aproba actul aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat in data de 18.07.2003, conform anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
In aplicarea art.1, se aproba actul aditional la contractul de administrare nr.l 0.510/01.11.2004, incheiat intre membrii asocierii in participatiune, pe de o parte, si societatea - administrator S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. IASI, pe de alta parte, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Consiliului Local al Municipiului Iasi, Universitatii Tehnice « Gh. Asachi », Universitatii «Al. I. Cuza », Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara « Ion Ionescu De La Brad », Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. IASI si Prefectului Judetului Iasi.