Hotărârea nr. 133

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Luni, 29 August, 2005

Art.1
Aproba deplasarea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Iasi - dl. Lucian Profir la misiunea economica ce va avea loc in Polonia - Varsovia si voievodatul Wroklow in perioada 3 - 8 septembrie 2005.
Art.2
Costurile deplasarii vor fi suportate de Consiliul Judetean Iasi conform prevederilor R.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare persoanei nominalizate la art. 1, Directiei Juridice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului de Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate, Directiei Economice si Prefectului Judetului Iasi.