Hotărâri ale sedinţei din data de 29-08-2005


Art.1
In vederea aplicarii prevederilor H.G. 821/2005 modificata si completata, se aproba Conventia - model ce urmeaza a fi incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si consiliile locale mentionate in Procesele verbale nr.567110/11.08.2005, respectiv nr. 567192/26.08.2005 ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, potrivit anexei nr.3 la prezenta. Pentru efectuarea lucrarilor de refacere a infrastructurii de drumuri si poduri grav afectate in comunele Vinatori, Valea Seaca, Ion Neculce si Costesti, se aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile comunelor mentionate anterior potrivit Conventiei - model, anexa 4 la prezenta hotarare.
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005, conform anexelor 1, 1A si 2 la prezenta.
Art.3
In cazul aparitiei in judetul Iasi a unor alte lucrari urgente cauzate de calamitati naturale, se imputerniceste domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a gasi solutii financiare si a dispune si repartiza fondurile aferente.
Art.4
Directia Economica, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi si Scoala Speciala Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba deplasarea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Iasi - dl. Lucian Profir la misiunea economica ce va avea loc in Polonia - Varsovia si voievodatul Wroklow in perioada 3 - 8 septembrie 2005.
Art.2
Costurile deplasarii vor fi suportate de Consiliul Judetean Iasi conform prevederilor R.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare persoanei nominalizate la art. 1, Directiei Juridice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului de Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate, Directiei Economice si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se scutesc de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire persoanele afectate de calamitatile produse in judetul Iasi in luna august 2005.
Scutirea de la plata taxei prevazute mai sus se aplica persoanei solicitante in baza documentelor justificative eliberate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Iasi .
Art.2
Directia Arhitect Sef, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi - domnul Lucian Flaiser pentru a participa alaturi de celelalte autoritati ale administratiei publice locale la discutiile care vor avea loc in vederea stabilirii solutiilor privind asigurarea resurselor tehnice si financiare necesare functionarii in conditii optime a SMURD Iasi ( serviciul mobil de urgenta reanimare si descarcerare, infiintat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi ).
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa angajeze financiar Consiliul Judetean Iasi in vederea asigurarii facilitatilor si resurselor financiare necesare functionarii in conditii optime a SMURD Iasi si a elicopterului sanitar precum si pentru realizarea parteneriatelor care se vor incheia la nivelul judetului.
Art.3
Se aproba alocarea din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi a sumei de 74.000 lei RON(740.000.000 lei ROL) la R.A.Aeroportul Iasi pentru achizitionarea din Germania, modificarea si montarea unui hangar de tip militar din dezafectari NATO pentru interventii SMURD . Suma mentionata va include:
- cheltuielile care se vor efectua pentru transportul hangarului din Germania - Bucuresti - Iasi
- cheltuielile care includ modificarile hangarului ce se vor efectua la Bucuresti pentru adaptarea acestuia din punct de vedere tehnic la cerintele impuse de functionarea SMURD in conditii optime.
- cheltuielile privind montarea hangarului la R.A Aeroportul Iasi.
Art.4
Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si conducerea R.A. Aeroportul Iasi vor prezenta propunerile de amplasament pentru hangar si lucrarile tehnice aferente .
Art.5
Presedintele Consiliului Judetean Iasi va desemna o persoana responsabila pentru punerea la punct si realizarea obiectivelor "elicopter sanitar" si "SMURD" in judetul Iasi.
Art.6
In comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi se va prezenta periodic evolutia realizarii tehnice si financiare a acestor obiective.