Hotărârea nr. 111

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Vineri, 15 Iulie, 2005

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA S.A. - Reabilitare retele exterioare de apa si abur tehnologic de joasa presiune la Centrul de plasament Ion Holban din str. Pantelimon Halipa nr.16, Iasi- parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.