Hotărârea nr. 103

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Vineri, 15 Iulie, 2005

Art.1
In vederea efectuarii Studiului de fezabilitate "Alimentare cu apa si canalizare in comunele Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Letcani, Miroslava, Popricani, Rediu,Schitu-Duca, Valea-Lupului, Victoria, Tomesti, Ungheni", se aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile comunelor mentionate anterior potrivit Conventiei - model, Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1 se aproba repartizarea de 8560 milioane lei (856.000 RON) din Fondul pentru proiecte si investitii pe anul 2005, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.
Art.3Directia Economica si Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.