Hotărârea nr. 91

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Marţi, 10 Mai, 2005

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului "Imbunatatirea antreprenoriatului femeilor de afaceri - crearea unei retele transfrontaliere" cu suma de 1.700 EURO.
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.