Hotărâri ale sedinţei din data de 10-05-2005


Art.1
Aproba contul de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica si ordonatorii secundari/tertiari finantati din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata sumei de 830.000 mii lei (1.000 lei/locuitor), reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Iasi ca mambru al UNCJR pentru 2005, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directorul executiv adjunct vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata sumei de 4.000.000 mii lei, reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala pentru 2005, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directorul executiv adjunct vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 2.100.000 lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 pentru functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 830.000 mii lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi la UNCJR.
Art.3
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 4.000.000 mii lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi la constituirea Fondului de dezvoltare regionala.
Art.4
Directia Economica are obligatia sa efectueze modificari, din oficiu, in structura bugetului in conditiile aparitiei unor acte normative referitoare la finantarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor.
Art.5
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de alocare a sumei de 199.000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru studiul de fezabilitate intocmit la Centrul Expozitional Moldova.
Art.2
Aproba propunerile de alocare a sumei de 500.000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru cheltuieli de capital la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba alocarea sumei de 150.000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru achizitie infochiosc.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare, respectiv redistribuirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2005, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2006, conform Anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data 01.01.2006.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 74/27.05.2004.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Directia Economica, Directia Arhitect Sef,Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Muzeul Literaturii Romane Iasi, Biroul Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba actualizarea taxelor speciale si tarifelor, conform Anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si 11, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 01.01.2006.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararile Consiliului Judetean Iasi nr. 57/2004 si 82/2004.
Art.4
Incasarea taxelor speciale si tarifelor prevazute in Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si 11 se va face in conturi deschise potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.6
Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Directia Juridica si Cancelarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mihail Grigore Sturdza, Directia Arhitect Sef, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Biblioteca Judeteana Gheorghe Asachi Iasi, Filarmonica de Stat Moldova Iasi, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi, Biroul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2004 al Regiunii Autonome Judetene de Apa Canal Iasi.
Art.2
Regia Autonoma Judeteana de Apa Canal Iasi va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2004 al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului financiar pentru anul 2004 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi.
Art.2
Regia Autonoma Aeroportul Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba pregramul de 152.097.050.000 lei pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2005.
Art.2
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea unei cote-parti dintr-un imobil, situat in municipiul Iasi bd. Chimiei nr.12, judetul Iasi, avand datele de identificare prevazute in anexa 1, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in proprietatea publica a judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului.
Art.2
Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Iasi str. Primaverii nr. 36, judetul Iasi, avand datele de identificare prevazute in anexa 2, din proprietatea publica a judetului Iasi si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Prefectura Judetului Iasi.
Art.3
Schimbul de imobile se va efectua fara plata diferentei valorii imobilelor.
Art.4
Prefectura Judetului Iasi va elabora si va promova proiectul de hotarare de Guvern privind efectuarea schimbului de imobile.
Art.5
Predarea-preluarea imobilelor care formeaza obiectul schimbului potrivit art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern.

Art.1
In vederea conceperii si demararii programului de imagine al Consiliului Judetean Iasi aproba constituirea unei comisii mixte constituita din consilieri judeteni si specialisti ai aparatului propriu al Consiliului Judetean, care sa identifice si sa definitiveze cadrul acestui program, functie de care se va aproba bugetul actiunii.
Art.2
Componenta comisiei prevazuta la art.1 va fi stabilita pe baza propunerilor plenului Consiliului Judetean Iasi in data de 10.05.2005.

Art.1
Se aproba parteneriatul dintre Consiliul Judetean Iasi si Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi pentru realizarea proiectului din cadrul Programului PHARE RO/2003/005-551-01.20 cu componenta .
Art.2
Se aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi cu o suma de pana la 30.000 Euro, reprezentand 5% din bugetul Proiectului.
Art.1
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba perticiparea Consiliului Judetean Iasi la realizarea proiectului de mediu cu suma de 1.000 Euro.
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE IN TRAFIC JUDETEAN pentru 2005-2008 conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Stabileste indemnizatia lunara a membrilor Autoritatii Teritoriale de Or dine Publica Iasi in cuantum de 10% din salariul brut al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi. Incepand cu data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi 225/22.12.2003.

Art.1
Se numeste dl. Serban Constantin in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de Or dine Publica.
Art.2
Cu data prezentei se modifica, in acest sens, Hotararea Consiliului Judetean Iasi 129/2004.

Art.1
Se numeste dl. Serban Iulian in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate ca reprezentant al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile Dispozitiei 600/dec.2002.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei de Protectia Copilului Iasi, dupa cum urmeaza:
Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
Vicepresedinte:Pintilie Penciuc - Director executiv adjunct Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Membri: Olimpia Macovei - medic specialist pediatru, reprezentant DSP Iasi
Mariana Pop - psihopedagog, reprezentant al ISJ Iasi
Amaricutei Ion - reprezentant al ITP Iasi
Janeta Radulescu - reprezentant al Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Iasi
Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, care va functiona in subor dinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si in coordonarea metodologica a Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta:
Presedinte: dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza
Membri: Andrei Radu - medic primar psihiatru
Nita Nicoleta - medic primar psihiatru
Pertea Iosif - medic specialist neurolog
Donciu Florentina - medic specialist neurolog
Scinteie Mira - medic primar oftalmolog
Bogdanici Camelia - medic primar oftalmolog
Herescu Gavrila - medic specialist ortoped
Simian Luminita - medic primar ortoped
Sotropa Diaconu Mihaela - medic primar interne
Albu Elena - medic primar interne
Dulama Stefania - psiholog
Barbuselu Romeo - reprezentant ONG
Art.2
Doamna dr. Dumitriu Lucia va ocupa functia de presedinte al Comisiei de expertiza medicala temporar, pana la organizarea concursului pentru ocuparea acestui post.
Art.3
Articolul 3 si 4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 190/21.12.2004 raman in vigoare.

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei pentru alegerea si fundamentarea metodei de privatizare a SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi, in urmatoarea componenta:
Presedinte: Lucian Profir - Vicepresedinte al CJ Iasi
Membri: Adrian Iurcan - consilier judetean
Gabriel Surdu - consilier judetean
Florin Popa - consilier judetean
Nicusor Paduraru - consilier judetean
Eugen Ticau - consilier judetean
Nelly Pascal - consilier judetean
Constantin Serban - consilier judetean
Silviu Lache - administrator special SCLDP Iasi
Liviu Tomulesei - director general SCLDP Iasi
Doina Rener - director economic SCLDP Iasi
Mihail Manciu - director Directia Tehnica CJ Iasi
Romeo Stoica - director executiv, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene
Elena Arvinte - Sef Serviciu Buget, Directia Economica CJ Iasi
Cristina Oteleanu - consilier juridic, Birou Patrimoniu-Licitatii, Directia Tehnica CJ Iasi
Secretariatul comisiei va fi asigurat de Florin Popescu,Birou Patrimoniu-Licitatii, Directia Tehnica CJ Iasi
Art.2
Comisia nominalizata la art.1 va fi convocata pentru fiecare se dinta la propunerea Presedintelui comisiei, prin grija secretarului acesteia.
Art.3
Comisia va aduce la cunostinta Presedintelui CJ Iasi raportul privind alegerea si fundamentarea metodei de privatizare a SCLDP Iasi in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari.
Art.4
Metoda de privatizare si raportul de fundamentare vor fi prezentate plenului CJ Iasi, in se dinta extraor dinara, in vederea aprobarii metodei de privatizare si a insusirii raportului de fundamentare a acesteia.79

Art.1
Se aproba transferul celor 6 centre de zi infiintate de Consiliul Judetean Iasi, catre comunele Cotnari, Lungani, Voinesti, Ciurea, Andrieseni si Tomesti.
Art.2
Transferul se realizeaza pe baza de protocol de predare primire a patrimoniului si personalului aferent fiecarui centru de zi, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si consiliile locale mentionate la art.1.
Art.3
Se aproba cuantumul total al cheltuielilor de functionare pentru centrele de zi si cota parte aferenta Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2005 conform anexei la prezenta.

Art.1
Se aproba deplasrea, cu autoturismul, la lucrarile Secretariatului Cartei Regiunilor Europei, la Wroclaw, Polonia, in perioada 17-22 mai 2005, a urmatorilor:
dl. Lucian Flaiser - Presedinte CJ Iasi
Fulga Turcu - coordonator Compartiment Integrare Europeana
Dan Ivan - conducator auto
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba un numar de 74 certificate de urbanism si 55 autorizatii de construire eliberate in perioada 01 februarie 2005 - 31 martie 2005, 4 Planuri Urbanistice Zonale si 31 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba revenirea din administrarea RAJAC Iasi in administrarea directa a Consiliului Judetean Iasi a unei cote-parti de teren in suprafata de 900 mp (30X30mp) - identificat in schita anexa - parte integranta din prezenta hotarare - din terenul, proprietate publica a judetului Iasi, situat in judetul Iasi, comuna Holboca, in suprafata totala de 2875 mp.
Art.2
Terenul in suprafata de 900 mp va fi pus la dispozitia antreprenorului general, SOLEL-BONEH, in vederea executarii lucrarilor pentru amenajarea unei gospodarii de apa (sisteme de alimentare cu apa) care va deservi comuna Ungheni si comuna Prisacani.
Art.3
Anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 1354/2001 va fi modificata in mod corespunzator.
Art.4
Protocolul de predare-preluare a terenului ce constituie obiectul art.2 va fi perfectat intre Regia Autonoma Judeteana Apa-Canal Iasi si Consiliul Judetean Iasi in termen de cel mult 15 zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliile de administratie ale spitalelor arondate, conform anexelor 1-7 care fac parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile dispozitiei 221/01.17.2004.

Art.1
Aproba reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu finantare de la bugetul local prin bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile dispozitiei 11/18.01.2005.

Art.1
Numeste reprezentantii AGA pentru SC LDP SA Iasi, dupa cum urmeaza:
Art.2
Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii CJ 123/21.12.2000.

  • Surdu Gabriel - consilier judetean
  • Paduraru Nicusor - consilier judetean
  • Coman Aurora - reprezentant al CJ Iasi

Art.1
Se aproba constituirea la nivelul Consiliului Judetean Iasi a Compartimentului de Invatamant Preuniversitar, in subordinea Directiei Economice.
Art.2
Organigrama si statul de functii modificate conform prezentei hotarari, se vor pune in aplicare incepand cu data de 15 mai 2005.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba achizitionarea unui numar de 1000 bucati din nr. 5/2004 al revistei Force Tourism business & tourism magasine (numar ce promoveaza imaginea judetului Iasi).
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se respinge solicitarea formulata de Cabinet Medical "Cordial" prin adresa nr. 2489/28.03.2005, in sensul concesionarii spatiului in suprafata de 57,84 mp situat in imobilul amplasat in municipiul Iasi, str. Vasile Alecsandri nr.6, proprietate publica a judetului Iasi, administrata de Consiliul Judetean Iasi.
Art.2
Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere perfectate intre Consiliul Judetean si Cabinet Medical "Cordial" reprezentat de dr. Diaconu Adriana, respectiv intre Consiliul Judetean Iasi si Cabinet Medical Individual "Barbacariu Liliana" al caror obiect rezida in inchirierea folosintei spatiului in suprafata de 57,84 mp situat in imobilul amplasat in municipiul Iasi, strada Vasile Alecsandri nr.6, proprietate publica a judetului Iasi, administrata de Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Contractele de inchiriere mentionate in cuprinsul art.2 vor fi modificate prin act aditional, in sensul prelungirii acestora cu o durata de 3 ani si 6 luni.

Art.1
Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere perfectate intre Consiliul Judetean Iasi si SC "Modcom" SRL Iasi, SC "TeleM" SA Iasi, SC "Miha-Expo"SRL Iasi, SC "Elit Conf" SRL IASI, SC "Roton" SRL Iasi, SC "Societatea Romana de Ascensoare" SRL Iasi, SC "Fim Cristian" SRL Iasi, SC "Agroprest" SRL Iasi, SC "Panifcom" SRL Iasi, SC "Imram" SRL Iasi, SC "Quantum" SRL Iasi, Asociatia Mutuala "Amitie Vital", SC "Romano-Germana".
Art.2
Contractele de inchiriere mentionate in cuprinsul art.1 vor fi modificate prin acte aditionale, in sensul prelungirii acestora cu o durata de 3 ani si 6 luni.

Art.1
Se modifica contractul de colaborare nr. 215/2000 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si Societatea Comerciala "Delta Asim" SRL Iasi (in prezent SC "Delta Press Investement" SRL Iasi), in sensul incetarii clauzei cuprinsa in art.5, alin.1 si, drept consecinta, serviciile de editare a materialelor Consiliului Judetean Iasi vor fi atribuite numai in temeiul dispozitiilor prevazute de actele normative ce reglementeaza materia achizitiilor publice.
Art.2
Dreptul personal de folosinta dobandit de SC "Delta Press Investement" SRL Iasi asupra imobilului situat in municipiul Iasi, str. Codrescu nr.6, Pavilion A, isi va produce efectele pana la data acoperirii cresterii valorii fondului (imobilului mentionat) generata de investitiile executate care prin accesiune devin proprietatea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza, respectiv Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Valoarea folosintei imobilului identificat in art.2 va fi calculata conform Hotararii Consiliului Judetean Iasi prin care se aproba cuantumul tarifelor de inchiriere si va fi actualizat in functie de modificarea acestui act administrativ.
Art.4
(1)In vederea determinarii valorii reziduale (cuantumul cresterii valorii fondului) rezultate ca urmare a lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare executate la imobil, Consiliul Judetean Iasi solicita efectuarea unui raport de evaluare de catre un expert autorizat, ce va fi elaborat pe cheltuiala Societatii Comerciale "Delta Press Investement" si va fi supus aprobarii autoritatii deliberative, in proxima sedinta de la data finalizarii acestuia.
(2) Valoarea rezultata din raportul de evaluare va fi inregistrata, in mod corespunzator, in evidenta financiar-contabila a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului "Imbunatatirea antreprenoriatului femeilor de afaceri - crearea unei retele transfrontaliere" cu suma de 1.700 EURO.
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1)Se aproba inchiderea Centrului de plasament "Popasul Sperantelor" ce functioneaza in imobilul situat in municipiul Iasi, str. Codrescu nr.6, proprietate publica a judetului Iasi.
(2)Personalul Centrului de plasament "Popasul Sperantelor" va fi redistribuit in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Se transfera activitatea specifica Centrului de primire in regim de urgenta din imobilul situat in municipiul Iasi, Complex Tudor Vladimirescu in imobilul situat la alin.(1).
Art.2
Se aproba transmiterea imobilului - identificat in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare - proprietate publica a judetului Iasi, situat in municipiul Iasi, Complex Studentesc Tudor Vladimirescu, din administrarea Consiliului Judetean Iasi - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului - in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, cu destinatia de unitate sanitara publica de interes judetean.
Art.3
(1)Dreptul de administrare va fi exercitat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi pe durata mentinerii existentei destinatiei stipulata la art.1.
(2)Consiliul Judetean Iasi va revoca dreptul de administrare numai in conditiile schimbarii destinatiei de unitate sanitara publica sau in conditiile modificarii Hotararii Guvernului nr. 867/2002, in sensul trecerii imobilelor afectate functionarii unitatilor publice sanitare din domeniul public al judetelor in proprietatea altei autoritati publice sau schimbarii regimului juridic actual.
Art.4
Protocolul de predare preluare se va perfecta intre partile interesate in termen de 30 de zile de la data la care imobilul mentionat la art.1 va fi predat Consiliului Judetean de catre Directia Generala de Asistenta si Protectie a Copilului.