Hotărârea nr. 54

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului "Instruirea Functionarilor publici in domeniul managementului proiectelor" cu suma de 2000 EURO;
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.