Hotărârea nr. 40

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
In vederea infiintarii "Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi" cu sediul in Iasi Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr.69, jud. Iasi, aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile administratiei publice locale de pe raza judetului Iasi si RAJAC Iasi, in scopul asigurarii calitatii apei, precum si a realizarii si exploatarii unei infrastructuri edilitare moderne, in sistem controlat si centralizat, conform actelor constitutive prevazute in anexele 1 si 2 parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze actul constitutiv si statutul "Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi ", sens in care va desemna prin dispozitie reprezentantul Consiliului Judetean imputernicit sa indeplineasca procedurile de inregistrare ale asociatiei la instanta judecatoreasca.