Hotărârea nr. 37

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Aproba un numar de 98 certificate de urbanism si 21 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 decembrie 2004, 49 certificate de urbanism si 11 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 ianuarie 2005, 3 Planuri Urbanistice Zonale si 17 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.