Hotărârea nr. 28

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.