Hotărârea nr. 25

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "GH. Asachi" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Biblioteca Judeteana "GH. Asachi" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.