Hotărârea nr. 23

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Serviciul de Administarare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Serviciul Public de Administarare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.