Hotărârea nr. 20

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Joi, 10 Martie, 2005

Art.1
Se avizeaza criteriile de performanta si indicatorii de referinta pentru directorul general al R.A. Aeroportul Iasi, domnul Rebegea Mitica, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RA Aeroportul Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30% conduce la prezentarea, de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.