Hotărârea nr. 2

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Marţi, 25 Ianuarie, 2005

Art.1
Se aproba Studiul de prefezabilitate si Studiul de fezabilitate elaborate de SC HABITAT PROIECT SA Iasi pentru proiectul "Centrul Expozitional Moldova Iasi" - anexe parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.