Hotărârea nr. 15

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Marţi, 25 Ianuarie, 2005

Art.1
Se modifica si se completeaza Hotararea C.J.Iasi nr.194/21.02.2004, in sensul ca aceasta va avea urmatorul continut: "Aproba majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi cu suma de 5.858.000.000 lei, conform bugetului si actelor constitutive ale societatii comerciale, anexa la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2
Aproba repartizarea, din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2005, a sumei de 2.929.000.000 lei, reprezentand aportul in numerar al Consiliului Judetean Iasi- in calitate de asociat in cadrul S.C.TEHNOPOLIS S.R.L.Iasi -, necesar majorarii capitalului societatii mai sus mentionate"
Art.3
Urmare a majorarii capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, se va proceda la modificarea actelor constitutive ale societatii, in vederea indeplinirii procedurii de autentificare a inscrisurilor si de parcurgere a formalitatilor de inregistrare la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Iasi.