Hotărârea nr. 10

An/categorie hotarare: 
2005
Data hotarare: 
Marţi, 25 Ianuarie, 2005

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a spatiilor in suprafata totala de 51,89 mp, individualizate in schita anexa - parte integranta a prezentei hotarari, incluse in imobilul situat in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.70-74, afectat desfasurarii activitatii Policlinicii"Sfanta Maria".
Art.2
Spatiile nominalizate la art.1, cu destinatia de cabinete medicale, se concesioneaza medicilor care si-au desfasurat anterior activitatea in temeiul contractelor de comodat perfectate in temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, republicata.