Hotărârea nr. 195

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Marţi, 21 Decembrie, 2004

Art.1
Se infiinteaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor la nivel judetean incepand cu data de 01.01.2005.
Serviciul public infiintat conform alineatului precedent va fi denumit avand personalitate juridica.
Art.2
Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor potrivit anexelor 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Pana la data de 29 decembrie 2004 o comisie dispusa prin Dispozitia Consiliului Judetean Iasi va proceda la primirea - predarea patrimoniului de orice fel a actualelor entitati de evidenta informatizata a persoanei detinute de Ministerul Administratiei si Internelor.
Art.5
Personalul din cadrul Politiei trece prin detasare, cu data de 01.01.2005 la serviciul nou creat de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi.
Art.6
Personalul de la Starea Civila a Consiliului Judetean Iasi se transfera la noua Directie creata ca Serviciu Public.
Art.7
Pana la amenajarea si dotarea noului sediu se pastreaza locatia actuala a Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanelor.
Art.8
Conducerea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor urmeaza a fi stabilita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi pentru o perioada de 6 luni, pana la organizarea concursului.
Art.9
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciului nou infiintat se asigura din venituri proprii in conditiile art. 20-21 din OUG 50/2004, din subventii de la buget precum si din donatii si aponsorizari.
Art.10
Preluarea de catre Consiliul Judetean Iasi a structurii teritoriale de evidenta a populatiei a personalului si fondurilor financiare pentru asigurarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatilor preluate, prevazute pentru anul 2005, inclusiv a cheltuielilor de personal pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar Judetean se va face prin protocol incheiat intre partile implicate pana la data de 30.12.2004.
Art.11
Prin raportare la prevederile articolului precedent si in corelare cu fondurile prevazute pentru amenajare sediu, investitii si dotari, Consiliul Judetean Iasi va opera modificarile corespunzatoare in structura bugetului.
Art.12
Ca efect al aplicarii prevederilor art.1 si art.6 se vor opera modificari in organigrama Consiliului Judetean Iasi prin inlocuirea Compartimentului Stare Civila din structura Directiei Juridice Cancelarie Stare Civila din subordinea Secretarului General al judetului Iasi, eliminandu-se din cuprinsul denumirii componenta .
Art.13
In mod corespunzator Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare va face modificari si in cuprinsul Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Iasi.