Hotărârea nr. 193

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Marţi, 21 Decembrie, 2004

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2005, Serviciul Public de Asistenta Sociala Iasi, cu denumirea Directia de Asistenta Sociala Iasi se reorganizeaza ca Directie Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.57A.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de asistenta sociala la nivelul judetului Iasi.
Art.3
Aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, conform Anexei nr.1.
Art.4
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, conform Anexei nr.2, respectiv anexei nr.3.
Art.5
Personalul Directiei de Asistenta Sociala Iasi existent la 31.12.2004 se preia prin transfer cu data de 01.01.2005 de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi.
Art.6
Patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala Iasi,in structura existenta la 31.12.2004, trece in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, incepand cu data de 01.01.2005.
Art.7
Finantarea se asigura prin transferuri cu destinatie speciala de la bugetul Consiliului Judetean Iasi, precum si din sume din donatii, din sponsorizari sau alte contributii din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, din contributia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.8
Incepand cu data de 01.01.2005 se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi 208/2003, privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.9
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.