Hotărârea nr. 189

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Marţi, 21 Decembrie, 2004

Art.1
Aproba un nmar de 58 certificate de urbanism si 25 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 octombrie 2004, 84 certificate de urbanism si 26 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 noiembrie 2004, 8 Planuri Urbanistice Zonale si 31 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.