Hotărârea nr. 175

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Marţi, 21 Decembrie, 2004

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al RA AEROPORTUL Iasi pe anul 2005, conform anexei - parte integranta din prezenta hotarare.