Hotărârea nr. 151

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Vineri, 17 Septembrie, 2004

Art.1
Se aproba caietul de sarcini si studiul de oportunitate elaborat de Directia Tehnica pentru concesionarea, prin licitatie publica deschisa, a serviciilor de producere, furnizare si distributie a agentului termic pentru spitalele care isi desfasoara activitatea in imobilele transmise in proprietatea publica a judetului Iasi conform Hotararii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective, modificata prin Hotararea Guvernului nr.1.106/2002 pentru declararea unor unitati sanitare de interes public national, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu exceptia Spitalului de Obstetica - Ginecologie "Elena Doamna".
Art.2
Caietul de sarcini si studiul de oportunitate constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Durata concesiunii ce face obiectul art. 1 este de 15 ani si poate fi prelungita pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala. Art.4
Deschiderea ofertelor va avea loc la data prevazuta in anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian de circulatie locala, si numai in conditiile obtinerii avizelor pentru aprobarea concesionarii ce urmeaza a fi emise de Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor. Art.5
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean in vederea desemnarii membrilor comisiei de evaluare a ofertelor si comisiei de solutionare a eventualelor contestatii. Art.6
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu- Licitatii, Directiei Juridice, Stare Civila,Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii " Sf. Maria",Spitalului Clinic de Urgenta "Sf Treime", Spitalului Clinic de Urgenta, Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna", Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Paraschiva", Spitalului Clinic de Obstetrica -Ginecologie "Cuza Voda", Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Prefecturii judetului Iasi.