Hotărârea nr. 130

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Miercuri, 25 August, 2004

Art.1
Se aproba externalizarea servicviilor de producere si distribuire a agentului termic pentru spitalele care isi desfasoara activitatea in imobilele transmise in proprietatea publica a judetului Iasi conform Hotararii Guvernului 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective, modificata prin Hotararea Guvernului 1106/2002 pentru declararea unor unitati sanitare de interes public national, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
Art.2
Se aproba concesionarea prin licitatie publica a serviciilor de producere si distribuire a agentului termic pentru unitatile sanitare invocate la art.1
-Studiul de oportunitate si caietul de sarcini vor fi supuse aprobarii autoritatii deliberative a Consiliului Judetean Iasi.
-Valoarea redeventei se va determina prin elaborarea unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat.
-Anuntul pentru licitatie se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian de circulatie locala.
Art.3
Directia Tehnica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.